UE

 

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

 

Titlul proiectului: ,,MODERNIZARE SC METROPOLIS COM SRL"

Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

S.C. METROPOLIS COM SRL, cu sediul în SIBIU, derulează,

începând cu data de 30.09.2013,

proiectul “MODERNIZARE S.C. METROPOLIS S.R.L“, cofinanțat prin

Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu

Ministerul pentru Societatea Informaționala.

Valoarea totală a proiectului este de 82.858,86 lei, din care asistența

financiară nerambursabilă este de 60.139,49 lei.

Valoarea totală contractata a proiectului este de 66268,52 lei,

din care asistența financiară nerambursabilă este de 59641,67 lei.

 

Proiectul se implementează în localitatea Sibiu și Marșa pe o durată de 3 luni.

Obiectivul proiectului este creșterea productivității muncii în unitate cu asigurarea

principiului dezvoltării durabile, în așa fel încât după implementarea proiectului să se

asigure în mai bune condiții completivitatea întreprinderii la nivelul municipiului și

județului Sibiu, a județelor limitrofe, precum și altor județe din țară și Europa

în domeniul confecțiilor textile.

În cadrul proiectului au fost achiziționate echipamente pentru tehnologia informației

și comunicațiilor, licențe software, licențe operare calculatoare personale și pachetele

software gen office, s-a introdus Soluția de semnătură electronică, s-a upgradat conexiunea

la internet și s-au realizat măsurile de vizibilitate aferente proiectului.

 

“Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de

Uniunea Europeană vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro/

 

 

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială

a Uniunii Europene sau a Guvernului României”