Reguli de etichetă pentru arborarea steagului național

Arborarea steagurilor naționale depinde de o serie de reguli de etichetă care trebuie respectate întocmai, astfel încât steagul național să-și îndeplinească rolul reprezentativ pe care îl are. Steagurile naționale au o serie de reguli generale de expunere. În același timp, o serie de țări au și unele reguli speciale pentru manipularea și expunerea simbolului național, dar aceste reguli nu se aplică, de obicei la întâlnirile oficiale internaționale. Despre regulile speciale pe care unele țări le impun, reguli care țin de percepțiile culturale și valorile specifice țărilor respective vom vorbi în articolele viitoare. Acum, să vedem regulile generale care se respectă la toate evenimentele internaționale politice sau sportive.

1. Steagul se arborează de la răsărit spre apus. Steagurile arborate la exterior trebuie să aibă această direcție pentru a beneficia cât mai mult timp de lumină. În același timp, dacă este arborat și noaptea, ar trebui să fie foarte bine iluminat. Nu este recomandată arborarea în ploaie abundentă sau furtună, doar dacă materialul din care este făcut este rezistent la acest tip de intemperii.

2. Arborarea unui steag național deasupra altor steaguri. În momentul în care sunt afișate mai multe steaguri simbolizând fie unități administrativ-teritoriale, fie alte entități. Alături de un steag național, acesta din urmă este de un rang superior, așa că ar trebui arborat deasupra celorlalte.

3. Steagurile naționale trebuie arborate la același nivel. În cadrul unui eveniment internațional, steagurile naționale ale participanților trebuie poziționate la același nivel pentru a nu se crea discriminări. Arborarea la același nivel reprezintă egalitatea participanților indiferent de alte criterii subiective sau obiective care pot clasifica o națiune. De asemenea, toate steagurile trebuie să fie de aceeași dimensiune, iar ca mod de aranjare, se va apela la ordonarea alfabetică.

4. Afișarea mai multor steaguri în șir, într-o ordine corectă. În această situație, poziția steagului național în relație cu steagurile nenaționale se modifică în funcție de numărul de steaguri afișate:

  • La afișarea în linie a unui steag național și a unuia nenațional, steagul național va fi poziționat întotdeauna în partea stângă a privitorului.
  • La afișarea a trei steaguri, dintre care unul este național, iar celelalte două nenaționale, primul va fi așezat între cele două.
  • La patru steaguri, steagul național va fi afișat întotdeauna în partea stângă din perspectiva privitorului.
  • La cinci sau mai multe steaguri afișate în linie, se vor folosi întotdeauna două steaguri naționale, poziționate câte unul la fiecare capăt al șirului.

5. Afișarea corectă a steagului național. Indiferent că este vorba de o afișare pe orizontală sau pe verticală, aceasta trebuie realizată corect, conform etichetei, în concordanță cu modul de afișare indicat de națiune. De exemplu, în cazul steagului României, albastrul va fi întotdeauna pe partea cu sistemul de prindere, fie el stâlp sau o tijă metalică sau din lemn pentru arborarea pe clădiri.

6. Afișarea corectă a steagului în timpul paradelor. În cadrul unei parade, steagul național trebuie purtat pe partea dreaptă a purtătorului. Dacă este un șir de mai multe steaguri, cel național trebuie să apară în mijloc.